KHATAM AL-QUR’AN

Bismillah Pengkhatam Al-Qur’an minggu ini. Semoga menjadi generasi Qur’ani yang cerdas, kreatif dan beradab. Aamiin. “Bacalah Al-Quran. Sebab, ia akan datang memberikan syafaat pada hari Kiamat kepada pemilik (pembaca, pengamal)-nya,” (HR. Ahmad) “Ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya, sebanyak 60 ribu malaikat akan memohonkan ampun untuknya” (HR. ad-Dailami). “Tidaklah suatu kaum berkumpul […]